Biz Kimiz?

  SEYİRLİK, tiyatroya yaratıcı bakış açıları kazandırmayı hedefler. 'Denenmemiş' ve 'kendini tekrar etmeyen' içeriklerin / biçimlerin izini süren çağdaş oyunlar sahneler.
  Amacımız; Türk Tiyatrosunun bugüne değin biriktirdiklerini, çağdaş tiyatro ile bir araya getirebilmektir. Arzumuz; düşünce/duygu/estetik duyarlılıklar ekseninde buluşabildiğimiz bir TİYATRO seyircisi belirleyebilmektir. 
    Tiyatroyu toplumsal yaşamımızın ‘vazgeçilmez’ parçası konumuna getirmek öncül çabamızdır.